Instructeurs

Skaten \ Dansen

Wie is Eazy Duz It?

Etienne / Eazy


Ik ben een gedreven mental- en dance coach voor jongeren. Op passievolle wijze is het zijn missie om kinderen en jongeren te coachen en begeleiden. Zijn werkgebied is gericht op scholen waar hij lesgeeft en de invulling verzorgt voor naschoolse activiteiten.

Mindfulness is hier een onderdeel van die op een

speelse en natuurlijke manier wordt overgebracht en toegepast in zijn les.
Tijdens de lessen spoor ik kinderen aan om zich met dans/skaten creatief en sociaal te ontwikkelen en hiermee een positief zelfbeeld te creëren.
Mindfulness is bewust aandacht geven, het tegenovergestelde van handelen op de automatische piloot. Door bewust aandacht te geven ontstaat ruimte voor inzicht en vanuit inzicht ontstaat ruimte voor het maken van keuzes. Door kennis te maken met de beschreven technieken en strategieën krijgen opgroeiende kinderen en jongeren handvatten aangereikt om beter om te kunnen gaan met tegenslag, leer- of gedragsproblemen en depressieve gevoelens.

De response van de jongeren naar de coach toe zijn positief, zij hebben het gevoel dat ze ‘gezien’ worden voor wie zij zijn en er ruimte is om hun problematiek te bespreken.

Door te dansen/skaten komen kinderen beter in hun energie, meer in hun bewustzijn en staan ze open voor communicatie. Zij krijgen een spiegel voor, door in gesprek te gaan komen ze letterlijk en figuurlijk meer in hun kracht en staan ze daardoor steviger op beiden benen. Tevens komen zij tot een zelf realisatie wat hun mindset op den duur rustiger maakt. Dit zorgt ervoor dat het zelfvertrouwen toeneemt, zij weer met volle moed aan school/vrije- tijdsbesteding kunnen deelnemen, beter in hun vel zitten op school, bij hun vriendenkring en thuis.


SCHRIJF EEN BERICHT